ORGANIZACJA KONCERTÓW

 

20. Koncert Klasy

Termin: 13.01.2011 r.

Miejsce: Sala Teatralna Akademii Muzycznej we Wrocławiu

Organizator: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

21. Koncert Muzyki Włoskiej

Termin: 21.11.2011 r.

Miejsce: Sala Teatralna Akademii Muzycznej we Wrocławiu

Organizator: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

22. Koncert Arii I Pieśni

Termin: 24.11.2011 r.

Miejsce: Sala Teatralna Akademii Muzycznej we Wrocławiu

Organizator: Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu (Wydział Wokalny)

 

23. Koncert Arii I Pieśni

Termin: 06.05.2012 r.

Miejsce: Sala Centrum Kultury w Lubinie

Organizator: Dom Kultury w Lubinie

 

24. Koncert Klasy

Termin: 24.05.2012 r.

Miejsce: Sala Teatralna Akademii Muzycznej we Wrocławiu

Organizator: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

25. Koncert Laureatów I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Mławie

Termin: 22.06.2012 r. godz. 19.00

Miejsce: Sala Koncertowa PSM w Mławie

Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Mławie

 

26. Koncert Muzyki Wokalnej

Termin: 30.10.2012 r.

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu

Organizator: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu

 

27. Koncert / Jubileusz pracy artystycznej i pedagogicznej Kazimierza Myrlaka

Termin: 23.11.2013 r.

Miejsce: Sala Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego

Organizator: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

28. Koncert Muzyki Wokalnej

Tedrmin: 24.11.2012 r.

Miejsce: Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu

Organizator: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu

 

29. Koncert Muzyki Wokalnej

Termin: 15.12.2012 r.

Miejsce: Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu

Organizator: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu

 

30. Koncert Noworoczny w wykonaniu studentów Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu

Termin: 11.01.2013 r.

Miejsce: Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu

Organizator: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu

 

31. Recital Wokalny Katarzyny Staroń – studentka Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu 

Termin: 17.01.2013 r.

Miejsce koncertu: Sala Teatralna Akademii Muzycznej

Organizator: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

32. Koncert Noworoczny w wykonaniu studentów Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu

Termin: 22.01.2013 r.)

Miejsce: Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu)

Organizator: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu

 

33. Koncert Muzyki Wokalnej

Termin: 24.01.2013 r.

Miejsce: Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu

Organizator: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

34. Koncert Laureatów  Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu 

Termin: 12.03.2013 godz. 18.00

Miejsce: Opera Wrocławska

Organizator: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

35. Koncert Muzyki Wokalne

Termin: 14.04.2013 r.

Miejsce: Centrum Kultury w Lubinie

Organizator: Centrum Kultury w Lubinie

36. Koncert Muzyki Wokalne

Termin: 20.04.2013 r.

Miejsce:Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu

Organizator: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu

 

37. Koncert Muzyki Wokalnej

Termin: 16.05.2013 r.

Miejsce: Sala Teatralna Akademii Muzycznej  we Wrocławiu

Organizator: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

38. Koncert Muzyki Wokalnej

Termin: 22.05.2013 r.

Miejsce: Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu)

Organizator: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu

 

 

39. Koncert Muzyki Wokalnej

Termin: 29.05.2013 r.

Miejsce: Sala Teatralna Akademii Muzycznej  we Wrocławiu

Organizator: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

 

40. Koncert Muzyki Wokalnej – Recital Wokalny K. Staroń

Termin: 06.06.2013 r.

Miejsce: Klub Muzyki i Literatury  we Wrocławiu

Organizator: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu

 

41. Koncert Laureatów II Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Mławie

Termin: 21.06.2013 r. godz. 19.00

Miejsce: Sala Koncertowa PSM w Mławie

Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Mławie

 

42. KONCERT MUZYKI SAKRALNEJ I ORATORYJNEJ / I Festiwalowe Warsztaty Wokalne – Szprotawskie Divertimenta w Szprotawie 

Termin: 06.08.2013 r.

Organizator: Szprotawski Dom Kultury

Funkcja: Kierownik Artystyczny Festiwalu  (pomysłodawca  festiwalu)

43. KONCERT INSTRUMENTALNO-WOKALNY / I Festiwalowe Warsztaty Wokalne – Szprotawskie Divertimenta w Szprotawie 

Termin: 07.08.2013 r.

Organizator: Szprotawski Dom Kultury

Funkcja: Kierownik Artystyczny Festiwalu  (pomysłodawca  festiwalu)

 

44. KONCERT PIEŚNI I ARII/ I Festiwalowe Warsztaty Wokalne – Szprotawskie Divertimenta w Szprotawie 

Termin: 09.08.2013 r.

Organizator: Szprotawski Dom Kultury

Funkcja: Kierownik Artystyczny Festiwalu  (pomysłodawca  festiwalu)

 

45. KONCERT GALOWY / I Festiwalowe Warsztaty Wokalne – Szprotawskie Divertimenta w Szprotawie 

Termin: 11.08.2013 r.

Organizator: Szprotawski Dom Kultury

Funkcja: Kierownik Artystyczny Festiwalu  (pomysłodawca  festiwalu)

 

46. Koncert Muzyki Wokalnej – Recital Wokalny K. Staroń

Termin: 19.11.2013 r.

Miejsce: Klub Muzyki i Literatury  we Wrocławiu

Organizator: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu

 

47. Koncert Laureatów I Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju

Termin: 30.11.2013 r. godz. 19.00

Miejsce: Sala Balowa Starego Domu Zdrojowego w Krynicy-Zdroju

Organizator: Krynickie Towarzystwo Kulturalne im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju

 

48. Koncert ARII I PIEŚNI – Koncert Klasy Śpiewu Solowego

Termin: 16.01.2014 r. godz. 18.00

Miejsce: Sala Teatralna Akademii Muzycznej we Wrocławiu

Organizator: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

49. Koncert Uczestników IX Kursu Wokalnego w PSM w Mławie

Termin: 01.03.2014 r. godz. 17.00

Miejsce: Sala Balowa Sala Koncertowa

Organizator: Państwowe Szkoła Muzyczna I i II st. w Mławie

 

50. Recital Wokalny IDY TAMARY ZAGÓRSKIEJ

Termin: 14.03.2014 r. godz. 18.00

Miejsce: Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu

Organizator: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu

 

51. Gala Operowa / Finał III Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Mławie

Termin: 25.04.2014 r. godz. 19.00

Miejsce: Sala Koncertowa Filharomii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie

Wykonawcy: Orkiestra Filharmonii w Olsztynie, dyrygent: dr Piotr Sułkowski, finaliści konkursu

Organizacja: Filharmonia Warmińsko-Mazurska w Olsztynie, Państwowe Szkoła Muzyczna I i II st. w Mławie

 

52. KONCERT LAUREATÓW / III Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Mławie

Termin: 26.04.2014 r. godz. 18.00

Miejsce: Sala Koncertowa PSM I i II st. w Mławie

Organizacja: Państwowe Szkoła Muzyczna I i II st. w Mławie

 

53. Koncert Klasy / Koncert Arii i Pieśni

Termin: 15.05.2014 r. godz. 18.00

Miejsce: Sala Teatralna Akademii Muzycznej we Wrocławiu

Organizator: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

54. Koncert Klasy / Koncert Arii i Pieśni

Termin: 23.05.2014 r. godz. 20.00

Miejsce: Sala Teatralna Akademii Muzycznej we Wrocławiu

Organizator: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

55. Koncert Laureatów II Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju

Termin: 29.11.2014 r. godz. 19.00

Miejsce: Sala Balowa Starego Domu Zdrojowego w Krynicy-Zdroju

 

 

56. Koncert Klasy / Koncert Arii i Pieśni

Termin: 13.01.2015 r. godz. 18.00

Miejsce: Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu

Organizator: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu

 

57. Koncert Klasy / Wyjątkowy Koncert Polskiej i Tureckiej Muzyki Klasycznej 

Termin: 20.01.2015 r. godz. 18.00

Miejsce: KMiL we Wrocławiu

Organizator: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu

58. Koncert Uczestników X Kursu Wokalnego w PSM w Mławie

Termin: 24.01.2015 r. godz. 17.00

Miejsce: Sala Balowa Sala Koncertowa

Organizator: Państwowe Szkoła Muzyczna I i II st. w Mławie

 

59. Festiwal Muzyczny – VII Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu / WIECZÓR Z MAESTRĄ TERESĄ ŻYLIS-GARĄ

Termin: 10.04.2015 r. godz. 18.30

Miejsce: Sala Teatralna Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Organizator: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

60. Festiwal Muzyczny – VII Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu / JAN KUSIEWICZ SYMBOL MINIONEJ EPOKI WOKALISTYKI POLSKIEJ

Termin: 13.04.2015 r. godz. 18.30

Miejsce: Sala Teatralna Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Organizator: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

61. Festiwal Muzyczny – VII Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu / KONCERT LAUREATÓW KONKURSU

Termin: 14.04.2015 r. godz. 18.00

Miejsce: Opera Wrocławska

Organizator: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

62. GALA OPEROWA – III etap IV Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Mławie

Termin: 17.04.2015 r. godz. 18.00

Miejsce: Sala Koncertowa Filharmonii w Olsztynie

Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. W Mławie, Filharmonia Warmińsko-Mazurska w Olsztynie

 

63. KONCERT LAUREATÓW IV Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Mławie

Termin: 18.04.2015 r. godz. 18.00

Miejsce: Sala Koncertowa PSM I i II st. w Mławie

 

64. Koncert Klasy / Koncert Arii i Pieśni

Termin: 26.05.2015 r. godz. 18.00

Miejsce: Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu

Organizator: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu

65.  Koncert Klasy / Koncert ARII i Pieśni

Termin: 07.05.2015 r. godz. 18.00

Miejsce: Sala Teatralna Akademii Muzycznej we Wrocławiu

Organizator: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

66. Koncert Klasy / Koncert Arii i Pieśni

Termin: 19.05.2015 r. godz. 18.00

Miejsce: Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu

Organizator: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu

 

67. Koncert Operowy / Koncert Laureatów III Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju

Termin: 28.11.2015 r.

Miejsce: Sala Balowa Starego Domu Zdrojowego w Krynicy Zdroju.

Organizator: Krynickie Towarzystwo Kulturalne im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju