Organizacja konkursów wokalnych i festiwali ma wpływ na popularyzację muzyki operowej  i kultury wysokiej w kraju i zagranicą.

ORGANIZACJA KONKURSÓW:

 

 

1. IV Międzyuczelniany Konkurs Wokalny w Dusznikach Zdroju 

 

Termin: 28.04 – 04.05.1996 r.

Funkcja: członek zespołu organizacyjnego

 

 

2. V Międzyuczelniany Konkurs Wokalny w Dusznikach Zdroju i Wrocławiu 

 

Termin: 26-30.04.1998 r. , 01-02.05.1998 r.

Organizator: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu we Wrocławiu

Funkcja: członek zespołu organizacyjnego

 

 

3. II Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Haliny Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu  

 

Termin: 22-25.03.2003 r.

Organizator: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu we Wrocławiu

Funkcja: członek zespołu organizacyjnego

 

  

„Gazeta Wrocławska” – 26 marca 2003 r. / środa

 

 

4. III Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Haliny Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu

 

Termin: 22-25.03.2005 r.

Organizator: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu we Wrocławiu

Funkcja: członek zespołu organizacyjnego

 

Jurorzy i organizatorzy III Konkursu Wokalnego im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu /17-21.03.2005r. (od lewej: dr hab. T. Pszonka – Kierownik Organizacyjny, ad. I. Jeżowska – Sekretarz Jury, prof. E. Michnik – Juror, P. Nędzyński – Juror, prof. T. Żylis-Gara – Przewodnicząca Jury, R. Tesarowicz – Jury, prof. Ewa Czermak – Jury, prof. E. Sasiadek – Jury, prof. B. E. Werner – Jury).

 

 

5. VII Ogólnopolski Konkurs Wokalny w Dusznikach Zdroju 

 

Termin: 25-30.04. i 04.05.2004 r. (konkurs odwołano z powodów finansowych)

Organizator: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu we Wrocławiu

Funkcja: Kierownik Organizacyjny

 

 

6. VIII Ogólnopolski Konkurs Wokalny w Dusznikach Zdroju

 

Termin: 04-09.05.2006 r.

w kategoriach: oratoryjno-pieśniarskiej i operowej.

Organizator: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu we Wrocławiu, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków we Wrocławiu

Funkcja: Zastępca Kierownika Konkursu ds. finansowych

Jurorzy i Organizatorzy VIII Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Dusznikach Zdroju (04-06.05.2006r.), \od lewej: prof. Ch. Elssner, as. K. Jagiełło, mgr L. Zawada, prof. E. Czermak, prof. E. Sasiadek, prof. E. Czermak, ad.Ist. I. Jeżowska, dr hab. T. Pszonka, prof. K. Rymarczyk, prof. I. Kremling, prof. A. Młynarska-Klonowska.

 

 

7. IV Konkurs Wokalny im. Haliny Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu

 

Termin: 30.03-02.04.2007 r.

Organizator: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Opera Wrocławska

Funkcja: Kierownik Organizacyjny Konkursu, Juror Konkursu

      

 

 

8. IX Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Haliny Słoniowskiej w Dusznikach Zdroju

 

Termin: 21 – 25.05.2008 r.

konkurs został odwołany

Funkcja: Kierownik ds. finansowych

 

 

9. V Konkurs Wokalny im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu  – I edycja międzynarodowa

 

Termin: 27 – 30.03.2009 r.

Organizator: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Opera Wrocławska

Funkcja: Kierownik Organizacyjny Konkursu

    

     

10. I Ogólnopolski Konkurs Wokalny w Mławie 

 

Termin: 20 – 22.06.2012 r.

Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Mławie

Funkcja: Kierownik Artystyczny Konkursu (pomysłodawca konkursu)

 

 

11. VI Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Haliny Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu  

 

Termin: 09 – 12.03.2013 r.

Organizator: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Opera Wrocławska

Honorowy Patronat: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego B. Zdrojewskiego, Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego, Prezydenta Wrocławia R. Dutkiewicza, Europosłanki L. Geringer, JM Rektora Akademii Muzycznej  we Wrocławiu K. Kiełba.

Funkcja: Dyrektor Organizacyjny Konkursu

 

 

 

12. II Ogólnopolski Konkurs Wokalny w Mławie 

 

Termin: 19 – 21.06.2013 r.

Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Mławie

Honorowy Patronat: Marszałka Województwa Mazowieckiego

Funkcja: Kierownik Artystyczny Konkursu (pomysłodawca konkursu)

 

 

 

13. I Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Jana Kiepury w Krynicy Zdrój 

 

Termin: 24 – 30.11.2013 r.

Honorowy Patronat: Marty Eggerth

Organizator: Krynickie Towarzystwo Kulturalne im. J. Kiepury w Krynicy-Zdroju

Funkcja:  Dyrektor Artystyczny Konkursu (pomysłodawca konkursu)

 

 

14. III Ogólnopolski Konkurs Wokalny w Mławie 

 

Termin: 23 – 26.04.2014 r.

Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Mławie, współpraca: Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie

Funkcja: Kierownik Artystyczny Konkursu (pomysłodawca konkursu)

 

 

15. II Międzynarodowy Wokalny Konkurs im. Jana Kiepury w Krynicy Zdrój 

 

Termin: 24 – 29.11.2014 r.

Honorowy Patronat: Marjana Kiepury

Organizator: Krynickie Towarzystwo Kulturalne im. J. Kiepury w Krynicy-Zdroju

Funkcja:  Dyrektor Artystyczny Konkursu (pomysłodawca konkursu)

   

 

 

16. VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Haliny Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu  

 

Termin: 10 – 14.04.2015 r.

Organizator: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Opera Wrocławska

Funkcja: Dyrektor Organizacyjny Konkursu

   

 

 

17. IV Ogólnopolski Konkurs Wokalny w Mławie 

 

Termin: 15 – 18.04.2015 r.

Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Mławie, współpraca:  Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie

Funkcja: Kierownik Artystyczny Konkursu (pomysłodawca konkursu)

   

 

 

 

18. III Międzynarodowy Wokalny Konkurs im. Jana Kiepury w Krynicy Zdrój 

 

Termin: 24 – 28.11.2015 r.

Honorowy Patronat: Marjana Kiepury

Organizator: Krynickie Towarzystwo Kulturalne im. J. Kiepury w Krynicy-Zdroju

Funkcja: Dyrektor Artystyczny Konkursu (pomysłodawca konkursu)

   

 

 

19. IV Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Zdzisława Skwary w Mławie 

 

Termin: 13 – 16.04.2016 r.

Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Mławie, współpraca:  Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie

Funkcja: Kierownik Artystyczny Konkursu (pomysłodawca konkursu)

   

 

 

 

20. XXXV International Hans Gabor Belvedere Singing Competition 

 

I etap konkursu, I edycja we Wrocławiu/ Finał konkursu w Republice Południowej Afryki

Termin: 21.04.2016 r.

Organizator: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, International Hans Gabor Belvedere Singing Competition  w Wiedniu

Funkcja: Organizator

 

 

21. IV Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju 

 

Termin: 24 – 26.11.2016 r.

Honorowy Patronat: Marjana Kiepury

Organizator: Krynickie Towarzystwo Kulturalne im. J. Kiepury w Krynicy-Zdroju

Funkcja: Dyrektor Artystyczny Konkursu (pomysłodawca konkursu)

   

 

 

22. VI Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Zdzisława Skwary w Mławie

 

Termin: 19 – 22.04.2017 r.

Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Mławie, współpraca:  Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie

Funkcja: Kierownik Artystyczny Konkursu (pomysłodawca konkursu)

    

 

 

23. XXXVI International Hans Gabor Belvedere Singing Competition 

 

I etap konkursu, II edycja we Wrocławiu/ Finał konkursu w Rosji w Moskwie

Termin: 25.04.2017 r.

Organizator: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, International Hans Gabor Belvedere Singing Competition  w Wiedniu

Funkcja: Organizator

   

 

 

24. V Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju 

 

Termin: 24 – 26.11.2017 r.

Honorowy Patronat: Marjana Kiepury

Organizator: Krynickie Towarzystwo Kulturalne im. J. Kiepury w Krynicy-Zdroju

Funkcja: Dyrektor Artystyczny Konkursu (pomysłodawca konkursu)

 

 

 

 

25. XXXVII International Hans Gabor Belvedere Singing Competition (finał na Łotwie)

 

Termin: 27.03.2018 r.

III etap przesłuchań we Wrocławiu

Organizacja: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, International Hans Gabor Belvedere Singing Competition  w Wiedniu

Miejsce: KMiL we Wrocławiu

Funkcja: organizator

  

 

 

26. VII Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Zdzisława Skwary w Mławie

 

Termin: 04-06.04.2018 r.

w kategoriach: Uczniowie Szkół Średnich Muzycznych, Studenci i Absolwenci Wyższych Uczelni Muzycznych

Organizator: Szkoła Muzyczna I i II st. w Mławie, współpraca:  Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie

Funkcja: Kierownik Artystyczny Konkursu (pomysłodawca konkursu)

 

27. VI Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju 

 

Termin: 22 – 24.11.2018 r.

Honorowy Patronat: Marjana Kiepury

Organizator: Krynickie Towarzystwo Kulturalne im. J. Kiepury w Krynicy-Zdroju

Funkcja: Dyrektor Artystyczny Konkursu (pomysłodawca konkursu)

  

 

28. VIII Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Zdzisława Skwary w Mławie

 

Kategorie: uczniowie szkół średnich muzycznych, studenci i absolwenci wyższych uczelni muzycznych

Termin: 24-27.04.2019 r.

Organizator: Szkoła Muzyczna I i II st. w Mławie, współpraca:  Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie

Funkcja: Przewodniczący Jury, Kierownik Artystyczny Konkursu (pomysłodawca konkursu)

Skład jury: prof. dr hab. Tadeusz Pszonka -przewodniczący, prof. dr hab. Hanna Michalak, mgr Michał Gogolewski.

Konkurs Wokalny

24 – 27.04.2019 – VIII Konkurs Wokalny w Mławie

 

29. XXXVIII International Hans Gabor Belvedere Singing Competition (finał w Villach / Austria )

 

I etap przesłuchań we Wrocławiu / eliminacje

Termin: 31.05.2019 r.

Organizacja: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, International Hans Gabor Belvedere Singing Competition  w Wiedniu

Funkcja: Juror wrocławskich eliminacji, Kierownik Organizacyjny

Jury eliminacji: prof. dr hab. Tadeusz Pszonka – Przewodniczący (Wrocław), prof. dr hab. Agata Młynarska-Klonowska (Wrocław), prof. dr hab. Małgorzata Grela (Bydgoszcz).

Zgłosili się śpiewacy z: Polski, Irlandii, Ukrainy, Ghany, Japonii, Izraela.

Pianistka eliminacji konkursowych we Wrocławiu dr hab. Joanna Litwin-Fenc

 

30. VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju

 

Termin: 28 – 30.11.2019 r.

Honorowy Patronat: Marjana Kiepury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Organizator: Krynickie Towarzystwo Kulturalne im. J. Kiepury w Krynicy-Zdroju

Funkcja: Za-ca Przewodniczącego Jury, Dyrektor Artystyczny Konkursu.

Skład jury: Wiktor Bockman (Szwajcaria) – Przewodniczący Jury, prof. dr hab. Tadeusz Pszonka – Zastępca Przewodniczącego Jury (Polska),  Dana Luknišová (Włochy), prof. Gerhard Kahry (Austria), mgr Małgorzata Miecznikowska-Gurgul (Polska). Sekretariat konkursu: Michał Gogolewski 

Laureatka Pierwszej Nagrody VII Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju PAULINA ROGÓŻ

 

 

— . IX Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Zdzisława Skwary w Mławie

 

Kategorie: uczniowie szkół średnich muzycznych, studenci i absolwenci wyższych uczelni muzycznych

Termin: 15-18.04.2020 r.

Organizator: Szkoła Muzyczna I i II st. w Mławie, współpraca:  Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie

Funkcja: Przewodniczący Jury, Kierownik Artystyczny Konkursu (pomysłodawca konkursu)

Skład jury: prof. dr hab. Tadeusz Pszonka -przewodniczący, dr hab. Barbara Mądra-Bednarek, mgr Michał Gogolewski, dr hab. Piotr Sułkowski prof. AM.

Z powodu sytuacji pandemicznej konkurs odwołany z powodu sytuacji pandemicznej covid-19!

 

 

— . XXXIX International Hans Gabor Belvedere Singing Competition (finał na Łotwie / Dzintari Concert Hall in Jurmala)

 

I etap przesłuchań we Wrocławiu / eliminacje

Termin: 24.04.2020 r. / godz. 11-13.00 próba z pianistą, 13.00-16.00 przesłuchania/

Miejsce: Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, plac Kościuszki 10, 50-028 Wrocław, tel: +48 506 855 000, tel./ faks +48 71 344 43 30

Organizacja: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, International Hans Gabor Belvedere Singing Competition  w Wiedniu

Funkcja: Juror wrocławskich eliminacji, Kierownik Organizacyjny

Jurorzy: prof. dr hab. Tadeusz Pszonka -przewodniczący, dr hab. Radosław Żukowski prof. AMuz. , prof. dr hab. Agata Młynarska-Klonowska

Z powodu sytuacji pandemicznej eliminacje i konkurs odwołane z powodu sytuacji pandemicznej covid-19!

 

— . VIII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju

 

Termin: 26 – 28.11.2020 r.

Honorowy Patronat: Marjana Kiepury

Organizator: Krynickie Towarzystwo Kulturalne im. J. Kiepury w Krynicy-Zdroju

Funkcja: Za-ca Przewodniczącego Jury, Dyrektor Artystyczny Konkursu.

Skład jury:

Z powodu sytuacji pandemicznej konkurs odwołany z powodu sytuacji pandemicznej covid-19!

 

31 . IX Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Zdzisława Skwary w Mławie

 

Kategorie: uczniowie szkół średnich muzycznych, studenci i absolwenci wyższych uczelni muzycznych

Termin: 07-10.04.2021 /konkurs on-line/

Organizator: Szkoła Muzyczna I i II st. w Mławie, współpraca: Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie

Funkcja: Przewodniczący Jury, Kierownik Artystyczny Konkursu (pomysłodawca konkursu)

Skład jury: prof. dr hab. Tadeusz Pszonka -przewodniczący, dr hab. Barbara Mądra-Bednarek prof AMP, mgr Michał Gogolewski -zastępca przewodniczącego, prof. dr hab. Piotr Sułkowski.

Spotkanie on-line jurorów.

 

 

32 . VIII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju

 

Termin: 25 – 27.11.2021 r.

Honorowy Patronat: Marjana Kiepury

Organizator: Krynickie Towarzystwo Kulturalne im. J. Kiepury w Krynicy-Zdroju

Funkcja: Za-ca Przewodniczącego Jury, Dyrektor Artystyczny Konkursu.

 

 

 

 

33. X Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Zdzisława Skwary w Mławie

 

Kategorie: uczniowie szkół średnich muzycznych, studenci i absolwenci wyższych uczelni muzycznych

Termin: 20-23.04.2022 r.

Organizator: Szkoła Muzyczna I i II st. w Mławie. Współpraca: Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.  Wsparcie organizacyjne: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. Haliny Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu.

Funkcja: Przewodniczący Jury, Kierownik Artystyczny Konkursu (pomysłodawca konkursu)

Skład jury: prof. dr hab. Tadeusz Pszonka -przewodniczący, prof. dr hab. Ewa Iżykowska, mgr Michał Gogolewski, prof. dr hab. Piotr Sułkowski

 

 

 

 

 

 

34 . XXXX International Hans Gabor Belvedere Singing Competition (finał na Łotwie / Dzintari Concert Hall in Jurmala / 04-11.06.2022 r. )

 

I etap przesłuchań we Wrocławiu / eliminacje

Termin: 29.04.2022 r. / godz. 11-13.40 próba z pianistą, 14.00-17.00 przesłuchania/

Miejsce: Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, plac Kościuszki 10, 50-028 Wrocław, tel: +48 506 855 000, tel./ faks +48 71 344 43 30

Organizacja: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, International Hans Gabor Belvedere Singing Competition  w Wiedniu

Funkcja: Juror wrocławskich eliminacji, Kierownik Organizacyjny

Jurorzy: prof. dr hab. Tadeusz Pszonka -przewodniczący Jury, prof. dr hab. Agata Młynarska-Klonowska, dr hab. Radosław Żukowski prof. AMuz., Tomasz Szreder dyrygent Opery Wrocławskiej.

Projekt finansowany przez Gminę Wrocław, umowa nr D/WKL/19A/29/2022 z dnia 15.03.2022 r.

 Reprezentantka Polski (zdjęcie : archiwum TMMW)

Reprezentantka Polski (zdjęcie : archiwum TMMW)

Reprezentantka Słowacji (zdjęcie : archiwum TMMW)

Reprezentantka Korei Południowej (zdjęcie : archiwum TMMW)

Reprezentantka Rosji (zdjęcie : archiwum TMMW)

Jurorzy w czasie przesłuchań (zdjęcie : archiwum TMMW)

 

 

 

35 . IX Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju

 

Termin: 24 – 26.11.2022 r.

Honorowy Patronat: Marjana Kiepury

Organizator: Krynickie Towarzystwo Kulturalne im. J. Kiepury w Krynicy-Zdroju

Funkcja: Za-ca Przewodniczącego Jury, Dyrektor Artystyczny Konkursu.

 

Zdjęcia powyżej: archiwum KTK im. Jana Kiepury ( TOMASZ HOPEJ / Foto Grafika )

 

Zdjęcia powyżej: MTV (Andrzej Gulewicz)

 

36. XXXXI International Hans Gabor Belvedere Singing Competition (finał od 21 do 28 maja 2023 r. w Dortmundzie / Niemcy)

 

I etap przesłuchań we Wrocławiu / eliminacje

Termin: 24.03.2023 r.

Miejsce: Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, plac Kościuszki 10, 50-028 Wrocław, tel: +48 506 855 000, tel./ faks +48 71 344 43 30

Organizacja: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, International Hans Gabor Belvedere Singing Competition  w Wiedniu

Funkcja: Juror wrocławskich eliminacji, Kierownik Organizacyjny

Jurorzy: prof. dr hab. Tadeusz Pszonka -przewodniczący, prof. dr hab. Monika Kolasa-HladikováTomasz Szreder -dyrygent Opery Wrocławskiej.

Informacje uzupełniające:  Umowa o realizację zadania publicznego o której mowa w art. 19 A ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) nr Nr D/WKL/19A/6/2023 z dnia 30.01.2023 r.

 

Jurorzy (od lewej): prof. dr hab. Tadeusz Pszonka – przewodniczący, prof. dr hab. Monika Kolasa-Hladiková, Tomasz Szreder.

Jurorzy (od lewej): prof. dr hab. Tadeusz Pszonka – przewodniczący, prof. dr hab. Monika Kolasa-Hladiková, Tomasz Szreder, Karolina Wiewióra (prowadząca kwalifikacje) i Pan Dyrektor Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu Ryszard Sławczyński.

 

 

37. XI Ogólnopolski Konkurs Wokalny w Mławie

 

Kategorie: uczniowie szkół średnich muzycznych, studenci i absolwenci wyższych uczelni muzycznych

Termin: 31.03-02.03, 12-15.04.2023 r. (prawdopodobny tryb hybrydowy)

Organizator: Szkoła Muzyczna I i II st. w Mławie. Współpraca: Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.  Wsparcie organizacyjne: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. Haliny Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu.

Funkcja: Przewodniczący Jury, Kierownik Artystyczny Konkursu (pomysłodawca konkursu).

Skład jury: (w trakcie ustaleń, prawdopodobnie prof. dr hab. Tadeusz Pszonka -przewodniczący, mgr Michał Gogolewski, Wilhelm Taraszkiewicz -sekretarz konkursu).

Zdjęcia: archiwum organizatora konkursu (14.04.2023 r.)

Zdjęcia: Maciej Parkasiewicz / Filharmonia Warmińsko-Mazurska w Olsztynie (14.04.2023 r.)

 

 

38 . X Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju

 

Termin: 21 – 23.11.2023 r.

Honorowy Patronat: Marjana Kiepury

Organizator: Krynickie Towarzystwo Kulturalne im. J. Kiepury w Krynicy-Zdroju

Funkcja: Za-ca Przewodniczącego Jury, Dyrektor Artystyczny Konkursu.

 

Zdjęcia powyżej: Tomasz Hopej (archiwum KTK im. Jana Kiepury)

 

 

39. XII Ogólnopolski Konkurs Wokalny w Mławie

 

Kategorie: uczniowie szkół średnich muzycznych, studenci i absolwenci wyższych uczelni muzycznych

Termin: 20-25.03.2024 i 04-06.04.2024 r. (prawdopodobny tryb hybrydowy)

Organizator: Szkoła Muzyczna I i II st. w Mławie

Funkcja: Przewodniczący Jury, Kierownik Artystyczny Konkursu (pomysłodawca konkursu)

Skład jury: prawdopodobnie: prof. dr hab. Tadeusz Pszonka -przewodniczący, mgr Michał Gogolewski -zastępca przewodniczącego, prof. dr hab. Ewa Biegas, prof. dr hab. Piotr Sułkowski Wilhelm Taraszkiewicz -sekretarz konkursu.

 

 

 

40. XXXXII International Hans Gabor Belvedere Singing Competition (finał od 02 do 09 czerwca 2024 r. w Jurmale / Łotwa)

 

I etap przesłuchań we Wrocławiu / eliminacje

Termin: 14.05.2024 r.

Miejsce: Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, plac Kościuszki 10, 50-028 Wrocław, tel: +48 506 855 000, tel./ faks +48 71 344 43 30

Organizacja: Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, International Hans Gabor Belvedere Singing Competition  w Wiedniu

Funkcja: Juror wrocławskich eliminacji, Kierownik Organizacyjny

Jurorzy: prof. dr hab. Tadeusz Pszonka -przewodniczący, prof. dr hab. Monika Kolasa-HladikováTomasz Szreder -dyrygent Opery Wrocławskiej.

Informacje uzupełniające: