ORGANIZACJA SEMINARIÓW NAUKOWYCH i UCZESTNICTWO W TEGO TYPU PROJEKTACH

 

1. Seminarium Naukowo-Dyskusyjne „Wyzwania stojące przed młodymi śpiewakami we współczesnym świecie artystycznym”

 

Termin: 10.03.2013 r.

Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna w Mławie w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Mławie

Funkcja: organizator

Zespół organizacyjny: Wilhelm Taraszkiewicz, Tadeusz Pszonka, Michała Gogolewski.

 

 

 

2. Seminarium Naukowo-Dyskusyjne „Wyzwania stojące przed młodymi śpiewakami we współczesnym świecie artystycznym”

 

Termin: 24.04.2014 r.

Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna w Mławie w ramach III Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Mławie

Funkcja: organizator

Zespół organizacyjny: Wilhelm Taraszkiewicz, Tadeusz Pszonka, Michała Gogolewski.

 

 

 

3. Seminarium Naukowo-Dyskusyjne „Wyzwania stojące przed młodymi śpiewakami we współczesnym świecie artystycznym”

 

Termin: 16.04.2015 r.

Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna w Mławie w ramach IV Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Mławie

Funkcja: organizator

Zespół organizacyjny: Wilhelm Taraszkiewicz, Tadeusz Pszonka, Michała Gogolewski.

 

 

4. Seminarium Naukowo-Dyskusyjne „Wyzwania stojące przed młodymi śpiewakami we współczesnym świecie artystycznym”

 

Termin: 14.04.2016 r.

Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna w Mławie w ramach V Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Mławie

Funkcja: organizator

Zespół organizacyjny: Wilhelm Taraszkiewicz, Tadeusz Pszonka, Michała Gogolewski.

 

 

5. Seminarium Naukowe „Recytatyw i jego praktyczna realizacja na przykładzie inscenizacji opery La serva padrona G. B. Pergolesiego”

 

Termin: 14-19.06.2016 r.

Organizatorzy: Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, Akademia Muzyczna w Krakowie, Krakowska Opera Kameralna.

Funkcja: organizator, wykładowca

 

 

6. Seminarium Naukowe „Recytatyw i jego praktyczna realizacja na przykładzie opery Il matrimonio segreto D. Cimarosy”

 

Termin: 10-14.05.2017 r.

Organizatorzy: Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, Akademia Muzyczna w Krakowie, Krakowska Opera Kameralna.

Funkcja: organizator, wykładowca

 

 

7. Seminarium Naukowo-Dyskusyjne „Wyzwania stojące przed młodymi śpiewakami we współczesnym świecie artystycznym”

 

Termin: 05.04.2018 r.

Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna w Mławie w ramach VII Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Mławie

Funkcja: organizator

Zespół organizacyjny: Wilhelm Taraszkiewicz, Tadeusz Pszonka, Michała Gogolewski.

Wykład mgr Michała Gogolewskiego pt. „Życie artystyczne Barbary Kostrzewskiej”

 

 

8. Seminarium Naukowe „Recytatyw i jego praktyczna realizacja na przykładzie opery Pimpinone G. Ph. Telemanna”

 

Termin: 21-26.04.2018 r.

Organizatorzy: Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, Akademia Muzyczna w Krakowie, Krakowska Opera Kameralna.

Funkcja: organizator, wykładowca

Wykład dr Andrzeja Wolańskiego (Akademia Muzyczna we Wrocławiu) w Krakowskiej Operze Kameralnej na temat „Barokowe intermezzo w operze baroku na przykładzie opery Pimpinone G. Ph. Telemanna”

Wykład mgr Elżbiety Terlegi-Stachow w Krakowskiej Operze Kameralnej na temat „G. Ph. Telemanna – kapelmistrz na dworze hrabiego Erdmanna von Promnitz”

Wykład mgr Elżbiety Terlegi-Stachow w Sali Teatralnej Akademii Muzycznej we Wrocławiu na temat „G. Ph. Telemanna – kapelmistrz na dworze hrabiego Erdmanna von Promnitz”

Wykład dr Andrzeja Wolańskiego  w Sali Teatralnej Akademii Muzycznej we Wrocławiu na temat „Barokowe intermezzo w operze baroku na przykładzie opery Pimpinone G. Ph. Telemanna”

 

 

9. Seminarium Naukowe „Recytatyw i jego praktyczna realizacja na przykładzie opery La canterina J. Haydna”

 

Termin: 10-17.05.2019 r. /zajęcia praktyczne/

Organizatorzy: Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, Akademia Muzyczna w Krakowie, Krakowska Opera Kameralna.

Funkcja: organizator, wykładowca

 

 

10. Seminarium Naukowo-Dyskusyjne „Wyzwania stojące przed młodymi śpiewakami we współczesnym świecie artystycznym”

 

Termin: 05.04.2019 r.

Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna w Mławie w ramach III Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Mławie

Funkcja: organizator

Zespół organizacyjny: Wilhelm Taraszkiewicz, Tadeusz Pszonka, Michała Gogolewski.

 

 

— . Seminarium Naukowo-Dyskusyjne „Wyzwania stojące przed młodymi śpiewakami we współczesnym świecie artystycznym”

 

Termin: 16.04.2020 r.

Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna w Mławie w ramach IX Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Mławie

Funkcja: organizator.

Zespół organizacyjny: Wilhelm Taraszkiewicz, Tadeusz Pszonka, Michała Gogolewski.

Z powodu sytuacji pandemicznej Covid-19 imprezę odwołano!

 

 

11. Seminarium Naukowo-Dyskusyjne „Wyzwania stojące przed młodymi śpiewakami we współczesnym świecie artystycznym”

 

Termin: 08.04.2021 r. godz. 11.00

Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna w Mławie w ramach IX Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Mławie

Funkcja: organizator, uczestnik.

Zespół organizacyjny: Wilhelm Taraszkiewicz, Tadeusz Pszonka, Michała Gogolewski.

Seminarium typu online

 

 

 

12. Seminarium Naukowo-Dyskusyjne „Wyzwania stojące przed młodymi śpiewakami we współczesnym świecie artystycznym”

 

Termin: 21.04.2022 r. godz. 11.00

Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna w Mławie w ramach X Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Mławie

Funkcja: organizator, uczestnik.

Zespół organizacyjny: Wilhelm Taraszkiewicz, Tadeusz Pszonka, Michała Gogolewski.

 

 

 

13. Seminarium Naukowo-Dyskusyjne „Wyzwania stojące przed młodymi śpiewakami we współczesnym świecie artystycznym”

 

Termin: 14.04.2022 r. godz. 11.00

Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna w Mławie w ramach XI Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Mławie

Funkcja: organizator, uczestnik.

Zespół organizacyjny: Wilhelm Taraszkiewicz, Tadeusz Pszonka, Michała Gogolewski.

 

 

 

14. Seminarium Naukowo-Dyskusyjne „Wyzwania stojące przed młodymi śpiewakami we współczesnym świecie artystycznym”

 

Termin: 05.04.2023 r. godz. 11.00

Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna w Mławie w ramach XI Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Mławie

Funkcja: organizator, uczestnik

Zespół organizacyjny: Wilhelm Taraszkiewicz, Tadeusz Pszonka, Michała Gogolewski.