Tadeusz Pszonka – prywatnie

Szczęśliwy spełniony człowiek.  Niespotykaną wrażliwość, połączył z niesamowitą pracowitością i rzetelnością w pracy nad rozwijaniem wszechstronnych talentów, wykraczających poza sferę muzyki.
Nie było dotąd sposobności by przedstawić pełen wachlarz jego umiejętności i pasji.
Na blogu mamy możliwość poznania próbki jego talentu literackiego.
Szuki plastyczne takie, jak malarstwo i rzeźba fascynowały go we wczesnej młodości.